طراحی وب سایت ، برنامه نویسی
همه مشاغل برای ما اهمیت دارند
Previous
Next

نمونه سایتها

ویژه هنرمندان

نرم افزارهای صنعتی و اداری

تعرفه سایت شرکتی

قیمت پایه
6.000.000
 • قالب اختصاصی
 • گالری محصولات
 • اطلاعات تماس
 • صفحات بهینه SEO
 • منطبق با موبایل
 • آموزش نحوه تغییرات
در کمترین زمان

ویژه هنرمندان

قیمت پایه
2.000.000
 • قالب اختصاصی
 • گالری تصویری و صوتی
 • اطلاعات تماس
 • صفحات بهینه SEO
 • منطبق با موبایل
 • آموزش نحوه تغییرات
در کمترین زمان

سایت کد نویسی شده

قیمت پایه
15.000.000
 • قالب اختصاصی
 • تمامی اطلاعات در خواستی
 • بانک اطلاعاتی SQL
 • آموزش و پشتیبانی
 • منطبق با موبایل
 • اپلیکشن موبایل
در کمترین زمان